Polityka Prywatności - BoomerangCash

 Szanowni Państwo,

Dla BoomerangCash Sp. z o.o. ochrona i przechowywanie danych osobowych użytkowników jest jednym z najważniejszych celów. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z należytą starannością w oparciu o adekwatne środki bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także polskich regulacji w przedmiocie ochrony danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniższa polityka prywatności ("Polityka Prywatności") przedstawia naszą politykę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, które gromadzimy poprzez naszą stronę internetową z adresem https://boomerangcash.pl ("Strona"),

 

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BoomerangCash spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503, Warszawa, KRS 0000795050, NIP: 7010936037, REGON: 383890014, tel. +48 790248047, e-mail: support@boomerangcash.pl.

 

CEL ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

1.      Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną, określanych na potrzeby niniejszej Polityki, Użytkowników odwiedzających Stronę. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę www.boomerangcash.pl wymaga rejestracji polegającej na uzupełnieniu danych osobowych oraz zalogowania do Strony. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdujące się w bazie naszej spółki, wszystkie informacje dotyczące użytkowników przetwarzane i przechowywane są na mocy ich zgody lub podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - art. 6 RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione i zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich. Wykorzystujemy technologie i programy zabezpieczające, które w pełni zapewniają poufność danych.

2.       Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Stronę są zbierane w przypadku:
a)     korzystania z wszystkich funkcji oferowanych przez Stronę, w tym w celu dokonania zakupów za pośrednictwem Strony, reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania dot. funkcjonowania Strony.
b)     korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
c)     korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie w celu zgłoszenia projektu. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.       W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik Strony podaje następujące dane:
a)     imię i nazwisko
b)     adres e-mail.

4.       Podczas korzystania ze Strony www.boomeranghcash.pl mogą być zbierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.

5.       Przekazanie danych osobowych do BoomerangCash Sp. z o.o. podczas korzystania z Strony jest dobrowolne.

6.       Strona www.boomeranghcash.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności sklepów internetowych będących partnerem Portalu, BoomerangCash sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

UDOSTĘPNIANIE I RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.       Dane osobowe Użytkownika Strony mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta BoomerangCash Sp. z o.o. przy prowadzeniu Strony. W przypadku przekazania danych dostawcy, odbywa się to zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, a więc na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.

2.       Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Mogą to być m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w stronach internetowych.

3.       Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4.       BoomerangCash Sp. z o.o. przesyła newsletter za pomocą platformy marketingowej MailChimp, dlatego też odbiorcą Państwa danych jest The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, Stany Zjednoczone. W związku z przesyłaniem newslettera za pośrednictwem platformy na Państwa adres e-mail, dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Jednakże, dane są chronione programem „Tarczy Prywatności UE-USA” (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).

5.       W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

6.       W przypadku skierowania żądania BoomerangCash Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z RODO

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1.       Żądania dostępu do dotyczących jej danych, które znajdują się w posiadaniu administratora danych, a także do informacji m.in. o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

2.       Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3.       Usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

4.       W sytuacjach prawem przewidzianych – żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

5.       Do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi – na potrzeby własne lub innego administratora danych.

6.       Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.

7.       W sytuacjach prawem przewidzianych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

8.       Wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

9.       Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.   Wszelkie wprowadzone przez Państwa dane dostępne są w zakładce "moje konto" i podlegają modyfikacji.

11.   Żeby móc korzystać z serwisu użytkownik musi mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Opera w wersji minimum 9.x, Safari w wersji min. 5.x, Firefox w wersji minimum 2.x lub Google Chrome w wersji minimum 2.x. Możliwe jest także stosowanie innych przeglądarek o standardzie odpowiadającym powyższym. 

BoomerangCash Sp. z o.o. współpracuje również z innymi podmiotami, które umożliwiają nam świadczenie usług dla swoich użytkowników. W niektórych przypadkach podmioty te mogą również korzystać z danych osobowych użytkowników. Zakres przetwarzania tych informacji znajdą Państwo na stronach naszych współpracujących usługodawców. Oferujemy możliwość dokonania zalogowania na portalu przy pośrednictwie Facebooka i Google. Informujemy także, że nasz zespół korzysta z Google Analytics w celu zgromadzenia informacji dotyczących aktywności na naszej stronie. Państwa dane osobowe podlegają profilowaniu.

 

POLITYKA COOKIES

 

Nasz portal nie zbiera żadnych informacji bez zgody użytkownika w sposób automatyczny, oprócz tzw. plików cookies, które zawierają informacje o aktywności internetowej użytkowników i służą dostosowaniu portalu do ich oczekiwań i przyzwyczajeń, a także zoptymalizowaniu strony w taki sposób, by była możliwie jak najbardziej komfortowa w użyciu. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość np. automatycznego logowania, bez każdorazowego podawania hasła. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku pytań dotyczących naszej Polityki Prywatności lub jeżeli chcesz usunąć konto, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na support@boomerangcash.pl